Ektopia — 3167 Waialae Avenue
Thanks to Matt Goyke, Architect and Brian Kossen, Photographer.